BIẾN TẦN

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5

Tiểu chuẩn.
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230022002 Availability: In Stock

Biến Tần VersiDrive i 400 / 3Pro

Công suất: 4kw
Điện áp cung cấp: 3-pha 380-480V ± 10% 48-62Hz (chuẩn IEC38)
Dòng điện ngõ ra: 9.5A
Dòng điện cực đại: 14.3A
Tầng số hoạt động: 0-500Hz
Thời gian khởi động; dừng động cơ: 0 … 3000s
Trọng lượng: 1.8kg

Categories: , , Tag: SKU:2I10040004 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 P

Với mô-đun cách ly.
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2231222002 Availability: In Stock

Biến Tần VersiDrive i 550 / 3Pro

Công suất: 5.5kw
Điện áp cung cấp: 3-pha 380-480V ± 10% 48-62Hz (chuẩn IEC38)
Dòng điện ngõ ra: 14A
Dòng điện cực đại: 21A
Tầng số hoạt động: 0-500Hz
Thời gian khởi động; dừng động cơ: 0 … 3000s
Trọng lượng: 3.5kg

Categories: , , Tag: SKU:2I10040005 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 ST

Có thể cắm được với đầu nối pin DIN 41617
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230122002 Availability: In Stock

Biến Tần VersiDrive i 750 / 3Pro

Công suất: 7.5kw
Điện áp cung cấp: 3-pha 380-480V ± 10% 48-62Hz (chuẩn IEC38)
Dòng điện ngõ ra: 18A
Dòng điện cực đại: 27A
Tầng số hoạt động: 0-500Hz
Thời gian khởi động; dừng động cơ: 0 … 3000s
Trọng lượng: 3.5kg

Categories: , , Tag: SKU:2I10040007 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 ST P

Có thể cắm được với mô-đun cách ly
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230022004 Availability: In Stock

Biến Tần VersiDrive i 1100 / 3Pro

Công suất: 11kw
Điện áp cung cấp: 3-pha 380-480V ± 10% 48-62Hz (chuẩn IEC38)
Dòng điện ngõ ra: 24A
Dòng điện cực đại: 36A
Tầng số hoạt động: 0-500Hz
Thời gian khởi động; dừng động cơ: 0 … 3000s
Trọng lượng: 3.5kg

Categories: , , Tag: SKU:2I10040011 Availability: In Stock

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC-AC MOTOR

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5

Tiểu chuẩn.
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230022002 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 P

Với mô-đun cách ly.
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2231222002 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 ST

Có thể cắm được với đầu nối pin DIN 41617
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230122002 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 2 5 ST P

Có thể cắm được với mô-đun cách ly
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 2.5A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.25kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.25kg

Categories: , , Tag: SKU:2230022004 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 4

Tiểu chuẩn.
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 4A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.37kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.3kg

Categories: , , Tag: SKU:2230022004 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 4 P

Với mô-đun cách ly
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 4A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.37kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.3kg

Categories: , , Tag: SKU:2230522004 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 4 ST

Có thể cắm được với đầu nối pin DIN 41617
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 4A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.37kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.3kg

Categories: , , Tag: SKU:2230122004 Availability: In Stock

DC MOTOR SPEED CONTROLLERS SGP 160 4 ST P

Có thể cắm được với mô-đun cách ly
Điện áp hoạt động: 230V + 15% 50/60Hz (chuẩn IEC 38)
Dòng điện phần ứng: 4A
Công suất trục động cơ tối đa: 0.37kW
Điện áp kích: 0 … 180 V DC
Điện áp/ Dòng điện kích thích: 200VDC/ 0.5A
Phạm vi kiểm soát điều khiển điện áp phần ứng 01:30
Phạm vi kiểm soát với kiểm soát tachometer 1: 100
Điện áp đặt đầu vào: 0-10VDC, chiết áp 5 – 10kΩ
Kết nối: – Dải thiết bị đầu cuối: 16 chân, 1,5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 0 – 45°C không bị ngưng tụ hơi ẩm/ -25°C – 75°C
Công suất suy hao: 2% / °C trong khoảng (45-55°C)
Khối lượng: 0.3kg

Categories: , , Tag: SKU:2230622004 Availability: In Stock

BỘ ĐIỀU KHIỂN HÃM ĐỘNG CƠ

Standstill Monitor VersiSafe, 24VDC

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: DC 24V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg

Categories: , , Tag: SKU:2780169000 Availability: In Stock

Standstill Monitor VersiSafe, 230VAC

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: AC 230V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg

Categories: , , Tag: SKU:2780069000 Availability: In Stock

Standstill Monitor VersiSafe, 400VAC

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: AC 400V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg

Categories: , , Tag: SKU:2780269000 Availability: In Stock

Standstill Monitor VersiSafe, 24VDC, 0.2 4V

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: DC 24V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg

Categories: , , Tag: SKU:2780469000 Availability: In Stock

Standstill Monitor VersiSafe, 230VAC, 0.2 4V

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: AC 230V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg

Categories: , , Tag: SKU:2780369000 Availability: In Stock

Standstill Monitor VersiSafe, 400VAC, 0.2 4V

* Điện áp mức tối đa của động cơ: Max 690V
* Công suất an toàn: AC 250V, 5A
* Chỉ số tiếp xúc: AC 250V, 3A
* Hỗ hỗ trợ điện áp: AC 400V
* Tần số hoạt động tối đa: 1200/h
* Trọng lượng: 0.4 kg – 28.8 V DC,
* Bộ nhớ: 25 KB

Categories: , , Tag: SKU:2780569000 Availability: In Stock

Rotational Speed Monitor VersiSafe Speed, 24 VDC

* Dải điện áp
E1a-E2L, E1b-E3L : AC 8 … 280 V
E1a-E2H, E1b-E3H: AC 16 … 600 V
* Tần số đầu vào: <700Hz * Giá trị phản ứng (tần số ngưỡng) có thể điều chỉnh từ: 1 Hz ... 600 Hz * Hỗ hỗ trợ điện áp: 24 VDC, typ. 3,2W * Tần số xung biến tần: ≥ 1 kHz * Trọng lượng: 0.4 kg - 28.8 V DC, * Mức độ bảo vệ: Housing IP40, terminals IP20

Categories: , , Tag: SKU:2781069000 Availability: In Stock

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI