MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN HMI

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4107G

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: Green/Orange/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: D-Sub 9 pin RS485 isolation
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX

Categories: , Tag: SKU:GP-4107G Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4106W

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: White/Pink/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: D-Sub 9 pin RS422/485
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX

Categories: , Tag: SKU:GP-4106W Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4106G

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: Green/Orange/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: D-Sub 9 pin RS422/485
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX

Categories: , Tag: SKU:GP-4106G Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4105W

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: White/Pink/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: D-Sub 9 pin RS232C
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX

Categories: , Tag: SKU:GP-4105W Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4105G

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: Green/Red/Orange
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: D-Sub 9 pin RS232C
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX”

Categories: , Tag: SKU:GP-4105G Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4104W

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: White/Pink/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: Ethernet
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX”

Categories: , Tag: SKU:GP-4104W Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface GP-4104G

*Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: STN Monochrome LCD
*Kích thước màn hình: 3.4″
*Độ phân giải: 200 x 80 pixels
*Màu hiển thị: Green/Orange/Red
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB
*RAM: 128KB
*COM 1: Ethernet
*COM 2: Không
*Ethernet: Không
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX”

Categories: , Tag: SKU:GP-4104G Availability: In Stock

Màn hình điều khiển HMI Proface PFXGM4201TAD

Nguồn cung cấp: DC24V
*Loại LCD: TFT Color LCD
*Kích thước màn hình: 3.5″
*Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVCA)
*Màu hiển thị: 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (Blink)
*Loại cảm ứng: Analog
*Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 8 MB
*RAM: 128kb SRAM
*COM 1: D-Sub 9 pin RS232C
*COM 2: D-Sub 9 pin RS422/485
*Ethernet: 100BASE-T/100BASE-TX
*USB: Type A, Type mini-B
*Card SD: Không
*Module mở rộng: Không
*Video: Không
*Audio: Không
*Cáp lập trình: USB mini
*Phần mềm lập trình: GP ProEX
*Tiêu chuẩn: CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX

Categories: , Tag: SKU:PFXGM4201TAD Availability: In Stock

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI