VAN ĐIỀU KHIỂN

PLC Allen Bradley 1746-IN16

*Loại Module : Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 24 Volts AC/DC Sink
*Input: 16

Categories: , Tag: SKU:1746-IN16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OA16

*Loại Module: Digital AC Output Module
*Điện áp hoạt động: 85-265VAC
*Số ngõ Output: 16
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 85-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-OA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OV32

*Loại Module: Digital DC Output Module
*Số ngõ Output: 32
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 5-50VDC Sink

Categories: , Tag: SKU:1746-OV32 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IM16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 170-265VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 170-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IM16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IA16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 85-132VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 85-132VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW4

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 4
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW4 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW8

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 8
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW8 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW16

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 16
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW16 Availability: In Stock

XY LANH

PLC Allen Bradley 1746-IN16

*Loại Module : Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 24 Volts AC/DC Sink
*Input: 16

Categories: , Tag: SKU:1746-IN16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OA16

*Loại Module: Digital AC Output Module
*Điện áp hoạt động: 85-265VAC
*Số ngõ Output: 16
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 85-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-OA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OV32

*Loại Module: Digital DC Output Module
*Số ngõ Output: 32
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 5-50VDC Sink

Categories: , Tag: SKU:1746-OV32 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IM16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 170-265VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 170-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IM16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IA16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 85-132VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 85-132VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW4

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 4
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW4 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW8

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 8
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW8 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW16

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 16
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW16 Availability: In Stock

PHỤ KIỆN

PLC Allen Bradley 1746-IN16

*Loại Module : Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 24 Volts AC/DC Sink
*Input: 16

Categories: , Tag: SKU:1746-IN16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OA16

*Loại Module: Digital AC Output Module
*Điện áp hoạt động: 85-265VAC
*Số ngõ Output: 16
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 85-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-OA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OV32

*Loại Module: Digital DC Output Module
*Số ngõ Output: 32
*Dòng Output: 8A
*Điện áp Output: 5-50VDC Sink

Categories: , Tag: SKU:1746-OV32 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IM16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 170-265VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 170-265VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IM16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-IA16

*Loại Module: Digital AC Input Module
*Điện áp hoạt động: 85-132VAC
*Số ngõ Input: 16
*Dòng Input: 12mA
*Điện áp Input: 85-132VAC

Categories: , Tag: SKU:1746-IA16 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW4

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 4
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW4 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW8

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 8
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW8 Availability: In Stock

PLC Allen Bradley 1746-OW16

*Loại Module : Digital
*Điện áp hoạt động: 5-265 Volt AC or 5-125 Volts DC
*Output: 16
*Output Type: ngõ ra relay

Categories: , Tag: SKU:1746-OW16 Availability: In Stock

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI