Màn hình điều khiển HMI Proface 1794ACN15

Liên hệ

*Loại module: Module điều hợp mạng
*Nguồn cấp: 24VDC
*Giao thức truyền thông: ControlNet
*Tốc độ truyền tối đa: 5Mbit/s
*Số module mở rộng tối đa: 8