Màn hình điều khiển HMI Proface 1794IT8

Liên hệ

*Loại module: Analogue Input Module
*Nguồn cấp: 24VDC
*Analogue Inputs Type: Thermocouple (-76.5…76.5 mV)
*Số ngõ Analogue Inputs: 8