Allen Bradley PLC Embedded Switch 1783-ETAP

Liên hệ

*Điện áp cung cấp: 24VDC
*Chuẩn giao tiếp: Ethernet/IP
*Dòng Input: 120mA
*Số ngõ Input: 2