Màn Hình HMI Mitsubishi A970GOT-LBD

Liên hệ

Màn hình HMI Mitsubishi A970GOT-LBD Màn hình 10 inch đen trắng
Truyền thông :RS-232C,
Hỗ trợ thiết bị ::OMRON PLCs ,KEYENCE PLCs,JTEKT PLCs, SHARP PLCs , TOSHIBA PLCs,Allen-Bradley PLCs,SIEMENS PLCs,Panasonic Electric Work
Bộ nguồn : 24VDC Công suất tiêu thụ :40W