PLC Allen Bradley 1746-FIO4I

Liên hệ

*Loại Module : Analog I/O Module
*Input: 2
*Output: 2
*Dòng tối đa: (5 Volts) – 55 milliamps / (24 Volts) – 150 milliamps
*Băng thông: 7khz