PLC Allen Bradley 1746-IO4

Liên hệ

*Loại Module : Digital I/O Module
*Điện áp hoạt động: 85-132 Volts AC
*Input: 2
*Output: 2