PLC Allen Bradley 1783US8T

Liên hệ

*Loại module: Bộ chuyển mạch Ethernet
*Nguồn cấp: 20/24VDC
*Số cổng Ethernet (Copper): 8