PLC Allen Bradley 1794IA8

Liên hệ

*Loại module: Digital Input Module
*Nguồn cấp: 120VAC
*Số ngõ Inputs: 8 (65 … 132V AC)